Tài nguyên dạy học

Hát múa 2015-2016

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Võ Đình Quốc)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20220407_110622.jpg 20220405_091213.jpg P_20161006_160404.jpg P_20161006_155921.jpg P_20161006_142452.jpg VoThuatCoTruyen_P1.flv TDBuoiSang.flv TDGiuaGio.flv 10262005_1567558980144131_1888852914357064410_n.jpg 10710889_1555061628060533_5756120997060441485_n.jpg 10421367_1555062021393827_7812427082399919385_n1.jpg 1505461_1555061934727169_3206288862189861894_n.jpg 10606167_644966308944791_2464745001505282790_n.jpg 10616077_644966272278128_2711560221928054532_n.jpg 8_3.swf Anh3.jpg Anh_41.jpg Anh_23.jpg Anh_14.jpg Doi_ta_lon_len_cung_dat_nuoc.flv

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Liên Đội THCS Ân Hữu - Hoài Ân

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023!


  "CHÀO MỪNG 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 15/5/1941-15/5/2022)!"

  Mẫu Hồ sơ kỷ luật học sinh

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Đình Quốc (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:04' 19-12-2013
  Dung lượng: 55.5 KB
  Số lượt tải: 241
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu 1
   
  PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
  TRƯỜNG THCS ÂN HỮU            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   
  BẢN TƯỜNG TRÌNH
   
  Kính gửi :  - Hiệu trưởng Trường THCS Ân Hữu
  - Thầy (Cô):………………………………… là giáo viên chủ nhiệm lớp ….…
              Em tên : ……………………………………………...,.., là học sinh lớp ……….
  Họ tên phụ huynh ........................................................, Số điện thoại.....................
  Chỗ ở hiện nay ;........................................................................................................

  Sau đây em xin tường trình lại các sự việc liên quan như sau:
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...
  Em xin cam kết toàn bộ phần tường trình này là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý của nhà trường.
   
  Ân Hữu, ngày ……  tháng  ……. năm…….
         Học sinh làm bản tường trình
    (Ký và ghi rõ họ tên)
   
   
   
  Mẫu 3 (Xét kỷ luật HS trước lớp)
   
  PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
  TRƯỜNG THCS ÂN HỮU            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  BIÊN BẢN HỌP XÉT KỶ LUẬT HỌC SINH
   
  Thời gian :  ……… giờ ………… ngày ………. háng ……… năm ………
  Địa điểm : ……………………………………………………………………
  Thành phần:
  -  Thầy (Cô) : ………………………………… là giáo viên chủ nhiệm lớp …….
  - Số học sinh lớp ……….. tham dự là : ………. Em
  - Trong đó có em : ………………………………… là lớp trưởng.
  em : …………………………………cán bộ Đoàn – Đội của lớp.
  em : …………………………………. là học sinh vi phạm.
  - Số học sinh vắng là : ……….. (trong đó có phép là ………)
  Nội dung : Xét kỷ luật em : ………………………………………………………….
  1. giáo viên chủ nhiệm trình bày lý do của cuộc họp :
  (Nêu lên lỗi vi phạm của học sinh trong thời gian qua)
  ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

  2. Học sinh vi phạm đọc bản tường trình.
  3. Các em học sinh trong lớp có ý kiến (lớp trưởng, cán bộ đoàn đội của lớp,…)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Giáo viên chủ nhiệm thống kê ý kiến của các em trong lớp, thống kê các lỗi của học sinh vi phạm. sau đó yêu cầu học sinh vi phạm trình bày ý kiến của mình:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
  5. Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào các quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh quyết định:
  (khiển trách trước lớp hoặc đề nghị hội đồng kỷ luật nhà trường xét kỷ luật)
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  Biên bản kết thúc lúc …….giờ…., ngày ……. tháng ……… năm ……..
  Học sinh vi phạm Giáo viên chủ nhiệm Thư ký
  (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)


    Mẫu 2
  PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
  TRƯỜNG THCS ÂN HỮU             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
  SAI PHẠM CỦA HỌC SINH
   
  Kính gửi :  - Hội đồng kỷ luật nhà trường.
  - Thầy (Cô): …………………………………….……………… là Giáo viên chủ nhiệm lớp ………
              Em tên : ……………………………………………….., là học sinh lớp ……….
  Sau đây em xin tự kiểm điểm các sai phạm của mình trong thời gian vừa qua:
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
   
  Em xin hứa sẽ tu dưỡng phấn đấu về mọi mặt, khắc phục sửa chữa các sai phạm ở trên để trở thành học sinh ngoan. Nếu còn vi phạm thì nhà trường xử lý theo quy định.
   
  Ân Hữu, ngày ……  tháng  ……. năm…….
         Học sinh làm bản tự kiểm điểm
    (Ký và ghi rõ họ tên)
     Mẫu 4 
  PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
  TRƯỜNG THCS ÂN HỮU            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Ân Hữu, ngày..... tháng .......năm 201.... 

  BẢN ĐỀ NGHỊ
  V/v xử lý kỷ luật học sinh vi phạm
   
  Kính gửi :  - Hội đồng kỷ luật của Trường THCS Ân Hữu
       
  Tôi tên : ……………………………. …………………………………………..
              Là giáo viên chủ nhiệm lớp:……………………………………
  Tôi đề nghị Hội đồng kỷ luật xem xét xử lý kỷ luật học sinh:……………..………….
                          Là học sinh lớp …………..
                          Đã vi phạm những lỗi như sau :
   
  Gửi ý kiến

  DÂN VŨ BỐNG BỐNG BANG BANG

  DÂN VŨ MÚA GỐI

  Các yêu cầu đối với đội viên

  Hướng dẫn múa em làm kế hoạch nhỏ

  Dân vũ trống cơm

  Dân vũ rasasayang THCS Ân Hữu Thực hiên

  Dân vũ con nòng nọc

  Múa Em là chiến sĩ Điện Biên

  Múa tiến lên Đoàn viên

  Nụ hoa cách mạng

  Múa tập thể Tuổi thần tiên

  Múa hành khúc đội TNTP

  Múa tập thể Đội ta lớn lên cùng đất nước

  Múa hoa thơm dân Bác

  Múa tập thể Tuổi nhỏ việc nhỏ