Chào mừng quý vị đến với website của Liên Đội THCS Ân Hữu - Hoài Ân

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2017!

DÂN VŨ RỬA TAY

DÂN VŨ BỐNG BỐNG BANG BANG

DÂN VŨ MÚA GỐI

Thành tích cá nhân

Võ Đình Quốc TPT Đội - Huy chương "Vì Thế hệ trẻ" -Huy Chương "Dang Dự" _Huy chương "Tổng phụ trách Giỏi" - Kỹ niệm chương " Vì sự nghiệp giáo dục" - Bằng khên của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định...

Các yêu cầu đối với đội viên

Hướng dẫn múa em làm kế hoạch nhỏ

Dân vũ trống cơm

Dân vũ rasasayang THCS Ân Hữu Thực hiên

Dân vũ con nòng nọc

Múa Em là chiến sĩ Điện Biên

Múa tiến lên Đoàn viên

Nụ hoa cách mạng

Múa tập thể Tuổi thần tiên

Múa hành khúc đội TNTP

Múa tập thể Đội ta lớn lên cùng đất nước

Múa hoa thơm dân Bác

Múa tập thể Tuổi nhỏ việc nhỏ